Lezecké kameny - Návod k instalaci, bezpečnostní informace

Při instalaci lezecké stěny vždy postupujte s ohledem na schopnosti a dovednosti dítěte. Lezecká stěna nesmí být vyšší než 2,5 m - její výšku přizpůsobte věku a schopnostem dítěte. Prostor pod lezeckou stěnou zabezpečte žíněnkou nebo matrací pro případ pádu dítěte. Dohlížejte na dítě, když používá lezeckou stěnu.

  1. Zjistěte, z jaké materiálu je zeď, do které chcete lezecké kameny montovat.
  2. Dle materiálu zdi vyberte vhodné kameny a při instalaci postupujte podle návodu. Montáž přímo do sádrokartonu nedoporučujeme. Jak postupovat v případě sádrokartonové stěny naleznete níže.
  3. Lezeckou stěnu přizpůsobte věku a dovednostem dítěte.

Jak namontovat lezecké kameny do cihlové zdi
Lezecké kameny se upevnňují pomocí šroubů M10 a hmoždinek. Délka šroubů M10 se může lišit, proto doporučujeme délku šroubů pro cihlové, betonové a dřevěné zdi. Před instalací lezeckých kamenů věnujte pozornost spojům a stěrbinám mezi cihlami. Lezecké kameny připevněte na rovný povrch. V případě upevnění lezeckého kamenu na nerovný povrch hrozí jeho popraskání při dotažení.
Postup:
1) Ujistěte se, že je povrch rovný.
2) Vyvrtejte otvory do cihel (ne do spojů).
3) Zasuňte hmoždinky do otvorů.
4) Upevněte lezecké kameny pomocí 8mm imbusového klíče. Je-li cihlová zeď omítnutá, dbejte na to, aby byly šrouby ukotveny v cihle - použijte dostatečnou délku šroubu.
Nářadí a vybavení:
- mosazné kotvy,
- M10 šrouby (použijte nerezové, pokud bude lezecká stěna umístěna venku),
- vrtačka,
- šestihranný klíč.

Jak namontovat lezecké kameny do betonové zdi
Lezecké kameny se upevňují pomocí šroubů M10 a úchytů do betonu. Délka šroubů M10 se může lišit, proto doporučujeme délku šroubů pro cihlové, betonové a dřevěné zdi. Lezecké kameny připevněte na rovný povrch. V případě upevnění lezeckého kamenu na nerovný povrch hrozí jeho popraskání při dotažení.
Postup:
1) Ujistěte se, že je povrch rovný.
2) Vyvrtejte otvory 12mm vrtačkou.
3) Zasuňte úchytky do betonu do otvorů prsty tak, aby hrana byla 2 - 5 mm uvnitř
4) Použijte mandrel a kladívko k zatlučení úchytek do betonu.
5) Upevněte lezecké kameny pomocí 8mm imbusového klíče.
Nářadí a vybavení:
- úchyty do betonu,
- M10 šrouby (použijte nerezové, pokud bude lezecká stěna umístěna venku),
- 12mm vrtačka,
- kladivo a mandrel na zatlučení úchytů do betonu,
- šestihranný klíč.

Mohou se lezecké kameny montovat do sádrokartonu?
Montovat lezecké kameny přímo do sádrokartonu rozhodně nedoporučujeme! Existuje značné riziko, že se kámen při zatížení uvolní a zničí sádrokartonovou stěnu. Pokud přesně víte, kde jsou za sádrokartonem umístěny pevné body, do kterých by bylo možné lezecké kameny navrtat, aby udržely zátěž, můžete to udělat. Je také možné namontovat lezecké kameny na desku z překližky a desku pak namontovat na stěnu tak, aby stála na zemi a její váha se dělila mezi podlahu a stěnu. Vždy ale důkladně zhodnoťte možnosti vaší sádrokartonové stěny, aby nedošlo k jejímu poškození. Konzultujte možnost upevnění lezecké stěny s odborníkem.