Podmínky ochrany osobních údajů

 
 1. Informace o Lavly   
1.1. Tyto podmínky ochrany osobních údajů společnosti LAVLY STORE, s. r.o., IČO: 0653028, se sídlem Praha, U Uranie 1583/23, PSČ 170 00 (dále jen „Lavly“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.lavly.cz (dále jen „webové stránky“), zejména zákazníků, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“) a registrovaných uživatelů (dále jen “uživatel”).
 1. Jaké údaje zpracováváme?  

2.1. Na Lavly zpracováváme osobní údaje o zákaznících a uživatelích. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při vytvoření Vaší objednávky nebo registrací na webové stránce. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu, jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje.

2.2. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá Lavly informace o zboží, které zákazníci zakoupili a to prostřednictvím tzv cookies. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává Lavly údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

 1. Pro jaké účely údaje zpracováváme?  

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky využíváme Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje. 

3.2. Pro nabídku našich produktů zákazníkům a propagaci Lavly formou obchodních sdělení využívá především e mailovou adresu alternativně telefonní číslo k zaslání SMS. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů Lavly v podobě omezeného přímého marketingu. Lavly tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit a to kliknutím na odkaz umístěný v každém obchodním sdělení.

 1. Zrušení zasílání obchodních sdělení  

4.1. Zákazníci Lavly mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení.

4.2. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči.

 1. Kdo má přístup k údajům?  

5.1. Osobní údaje jsou zpracovávány Lavly a jejími pracovníky.

5.2. Lavly dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které Lavly využívá, patří následující společnosti: Shopify Inc. (system), Česká pošta, s.p (distribuce)., Direct Parcel Distribution CZ (distribuce), Zásilkovna s.r.o. (distribuce), Google LLC (online marketing), The Rocket Science Group (online marketing), Facebook Inc. (online marketing), Seznam, a.s. (online marketing).

 1. Jak dlouho údaje zpracováváme?  

6.1. Lavly zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky. Ze zákona pak uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána zákazníkům do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté Lavly požádá o udělení nového souhlasu.

6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává Lavly po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči.

6.4. Další zpracování osobních údajů provádí Lavly pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na Lavly vztahují.

 1. Jaká jsou vaše práva?  

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte:

 • Právo svůj souhlas kdykoli odvolat
 • Právo své osobní údaje opravit či doplnit
 • Právo požadovat omezení zpracování
 • Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování
 • Právo požadovat přenesení údajů
 • Právo na přítstup k osobním údajům
 • Právo být informován o porušení bezpečnosti
 • Právo na výmaz osobních údajů

7.2. Mimo výše uvedená práva máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností Lavly na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 1. Bezpečnost  

8.1. Lavly dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem.

 1. Kontakt  

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů se můžete obracet na Lavly hello@lavly.cz

 1. Účinnost  

10.1. Tato pravidla jsou účinná od 24. 5. 2018.