Grech & Co. Udržitelnost především

Filozofie Grech & Co. je postavena na udržitelnosti životního prostředí pro budoucnost našich dětí. Grech & Co. pracuje s recyklovanými, organickými a jinými ekologicky šetrnými materiály.