Reklamační řád

1) Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může způsobit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží, které může být důvodem zamítnutí reklamace.

2) Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.

3) V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží není v souladu s objednaným zbožím nebo pokud zboží vykazuje vadu či poškození, musí neprodleně o této skutečnosti informovat prodejce, a to nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží.

4) Vyskytne-li si u zboží závada, má zákazník právo výrobek reklamovat.

5) Zákazník uplatňuje reklamci zasláním požadavku na hello@lavly.cz, který bude obsahovat číslo objednávky, popis vady a fotografie, ze kterých je vada patrná.

6) Za vadu nelze považovat změnu, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení, nesprávného používání, nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

6) Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpoději však do 30 dnů od jejího uplatnění.