Houpačka LE PETIT RENARD - Návod k použití, informace k bezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHA

 • Jakékoliv úpravy a změny výrobku, které mají negativní vliv na bezpečnost a ochranu zdraví, jsou zakázány. Nezavěšujte houpačku v blízkosti ohně nebo jiných tepelných zdrojů (kamen, ohnišť, atd.). 
 • Nenechávejte dítě bez dozoru! Výrobce ani prodejce neručí za jakékoliv nehody. Houpačka není určena k hraní.
 • Nepřekračujte povolenou nosnost 20 kg.
 • Kontrolujte pravidelně upevnění a zavěšení.
 • Kontrolujte pravidelně stav použitých lan – musí být v perfektním stavu, nesmí docházet k mechanickému opotřebení. V případě zjištění i minimálního poškození lano okamžitě vyměňte! 
 • Houpačku umístěte jen na místa, která bezpečně udrží vzniklou zátěž. Pozor na sádrokartonové stropy či jiné obklady. Pro bezpečnost vašich dětí zavěšení vždy konzultujte s odborníkem. Pevnost vrutů a držáků zkontrolujte zátěžovým testem s využitím vlastní váhy.
 • Houpačky nezavěšujte nad podlahou z tvrdých materiálů (cement, asfalt, kámen atd.)
 • Houpačky nejsou určeny pro komerční využití.

  SOUČÁSTI HOUPAČKY

  • Souprava k zavěšení – ocelový vrut, ocelová karabina
  • 2 provazy
  • 4x dřevěný díl konstrukce
  • Látková základna houpačky
  • Polštářek a potah

  JAK HOUPAČKU ZAVĚSIT

  1. Do stropu vrtačkou vyvrtejte 12 mm díru. 
  2. Instalujte kovový vrut.
  3. Připněte ocelovou karabinu.
  4. Spojte provazy a udělejte uzel.
  5. Umístěte provazy do karabiny.
  6. Upravte výšku houpačky. Pozn.: Děti by se neměly dotýkat nohama země.

   POUŽITÍ

  • Pro děti minimálně od 6 měsíců věku (záleží na individuálním vývoji dítěte, je vhodné, aby dítě již samo sedělo) do 20 kg.
  • Houpačku zavěste nad rovný povrch v dostatečné vzdálenosti od ostatních předmětů (nábytku, zídek, garáží, domů, větví stromů, kabelů, drátů atd.).
  • Zkontrolujte všechny součásti produktu, zda jsou v nepoškozeném stavu.
  • Vždy myslete na fyzické i psychické schopnosti a dovednosti svého dítěte. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. Nenechávejte dítě v houpačce stoupat.
  • Návod uschovejte pro pozdější použití.

  UKÁZKA UPEVNĚNÍ OCELOVÉ ROZTAŽNÉ HMOŽDINKY

  Vždy se ubezpečte, že jste ocelovou roztažnou hmoždinku upevnili správně, a zda je zavěšení houpačky pevné a bezpečné.

  1. Vyvrtejte otvor
  2. Vyčistěte otvor
  3. Vložte do otvoru hmoždinku
  4. Upravte ji tak, aby byla vyrovnaná s povrchem
  5. Vložte metrický šroub a proveďte konečné dotažení
  6. Zavěšení je upevněno