Reklamační podmínky

Pokud zboží nesplňuje Vaše očekávání, nepoužité ho můžete vrátit do 14 dnů. V případě, že máte podezření, že se zboží během přepravy poškodilo, zašlete nám ho neprodleně do 2 dnů od doručení na e-mail hello@lavly.cz včetně fotografie balíku i poškozeného zboží. My se o vše postaráme.

Vrácení zboží

Nesplnil výrobek vaše očekávání? Nepoužité zboží nám můžete do 14 dnů ode dne doručení vrátit. Stačí, když ho v neporušených a nepoškozených původních obalech zašlete zpět spolu s informací, že v souladu s § 1829 odstupujete od kupní smlouvy č. (číslo vaší objednávky). Zaplacenou částku Vám vrátíme zpět na platební kartu, ze které proběhla úhrada. V případě jiné úhrady, stačí jen připojit číslo bankovního účtu včetně pomlček, na který vám zašleme zaplacenou částku. Náklady na vrácení zboží nese zákazník.

Kompletní zboží zasílejte zabalené v obalu zabraňujícím jeho poškození na adresu:

LAVLY STORE s.r.o.
Kamenická 5
170 00  Praha 7
hello@lavly.cz
+420 739 607 537

Pokud pro vrácení zvolíte Českou poštu, využijte službu Balík Do ruky, budete tak mít jistotu, že se balíček nezastaví na poště a nevrátí se zpět k vám. V případě, že pošlete přes Zásilkovnu, službou Mezi námi, zvolte doručení na adresu.

Jakmile zboží dorazí zpět k nám, vrátíme vám zaplacenou částku na Vaši platební kartu, nebo na Váš účet dle způsobu úhrady.

Reklamace zboží

Pro uplatnění reklamace nám zašlete na email hello@lavly.cz následující údaje:

Poškozené zboží

  • Číslo objednávky, která obsahovala reklamované zboží
  • Důvod reklamace (popis závady zboží atd.).
  • Fotografie poškozeného zboží i balíku, ve kterém výrobek dorazil.

Nefunkční zboží

  • Číslo objednávky, která obsahovala reklamované zboží
  • Důvod reklamace (popis závady zboží atd.).

V případě, že se domluvíme na vrácení, kompletní reklamované zboží (nikoliv pouze poškozenou část) zasílejte zabalené v obalu zabraňujícím jeho poškození na adresu:

LAVLY STORE s.r.o.
Kamenická 5
170 00  Praha 7
hello@lavly.cz
+420 739 607 537

Pokud pro vrácení zvolíte Českou poštu, využijte službu Balík Do ruky, budete tak mít jistotu, že se balíček nezastaví na poště a nevrátí se zpět k vám. V případě, že pošlete přes Zásilkovnu, službou Mezi námi, zvolte doručení na adresu. K reklamaci nám také napište, jaké řešení je pro vás nejlepší. Máte na výběr ze dvou možností:

  • Vrácení peněz (připojte číslo svého bankovního účtu včetně pomlček, na který vám zašleme zaplacenou částku, v případě, že platba proběhla platební kartou, vrátíme částku zpět na tuto kartu)
  • Výměna zboží (ne vždy dokážeme výměnu zboží zajistit, ale uděláme vše pro to, abychom s pomocí dodavatelů dokázali získat přesně váš kousek, tentokrát ale ve 100% stavu)

Vyrozumění o reklamaci Vám dámě vědět co nejdříve, nejpozději však do 3 dnů ode dne fyzického přijetí reklamovaného zboží. O výsledku reklamace Vám dáme vědět emailem. Reklamaci nelze podat telefonicky. Zboží, které bude na naši adresu zasláno bez vysvětlení, bude obratem zasláno zpět.

Reklamační řád

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Minimální záruční lhůta je 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje zajištění opravy přímo u prodejce.

Minimální záruční lhůta

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší.  V případě, že je na produkt poskytována delší záruční lhůta, její délka je vyznačena na faktuře, případně v záručním a dodacím listu.

Podmínky záruky

Kupujícímu doporučujeme prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku vzniklé při přepravě již není možné uznat.

Reklamace zboží

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět. V takovém případě bude oproti daňovému dokladu vráceno také poštovné (stačí doklad spolu s číslem objednávky zaslat na hello@lavly.cz. Poštovné vám bude vráceno ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.